THỜI GIAN CUỘC THI SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH COMINK 2022

image1

Ngày 24/7/2022: Chính thức khai mạc, thông báo thể lệ và giải thưởng cuộc thi tại Manga Comic Con. Thí sinh bắt đầu đăng ký tham gia và nộp bài dự thi cho vòng Kiểm Duyệt (cốt truyện tối đa 200 chữ & bản vẽ 3 nhân vật). Áp dụng ưu đãi đặc biệt cho các bạn thí sinh đăng ký sớm. 

Ngày 06/10/2022: Sự kiện quảng bá Cuộc thi tại Saigon Tattoo Expo. Bắt đầu áp dụng Phí đăng ký tiêu chuẩn và nộp bài dự thi vòng Kiểm Duyệt.

Ngày 31/12/2022: Đóng cổng dự thi vòng Kiểm Duyệt.

Ngày 31/01/2023: Thông báo thí sinh được chọn vào vòng Sơ Khảo.

Tháng 2 & 3/2023:

  • Workshop huấn luyện về xây dựng nội dung kịch bản.
  • Thí sinh tiếp tục phát triển tác phẩm của mình và hoàn thành ít nhất bản phác thảo cho 10 trang truyện để tiến vào vòng tiếp theo.

Ngày 15/04/2023: Hạn chót nộp bài cho vòng Sơ khảo.

Ngày 15/05/2023: Thông báo thí sinh được chọn vào vòng Chung Khảo.

Tháng 6/2023:

  • Workshop huấn luyện về vẽ truyện tranh.
  • BGK đánh giá và bình luận riêng từng tác phẩm.
  • Thí sinh được yêu cầu tự quay hình quá trình sáng tác của mình và nộp chung với bài dự thi.
  • Thí sinh sẽ được phỏng vấn cá nhân về tác phẩm dự thi.
  • Thí sinh hoàn thành tối thiểu 30 trang truyện one-shot.

Ngày 01/07/2023: Hạn chót nộp bài vòng Chung Khảo.

Ngày 24/07/2023: Công bố thí sinh thắng cuộc, đồng thời công bố Khai mạc Cuộc thi Sáng Tác Truyện Tranh COMINK 2023 tại Gala Dinner Trao Giải Cuộc thi Sáng Tác Truyện Tranh COMINK 2023.